Temakväll om MS 11 dec 2018

Neuro Östergötland hade en temakväll om MS på Konsert & Kongress i Linköping 11 december. Cirka 80 personer, medlemmar, anhöriga och allmänhet, hade samlats. Neuro stod för arrangemanget i samarbete med läkemedelsföretaget Merck. 

Kvällen inleddes med juice, kaffe och smörgås, och vi välkomnades sedan till att lyssna på neurolog Charlotte Dahle, Neurologkliniken, US. Hon  föreläste om vad MS innebär och gav en översikt över behandling med s k bromsmediciner och deras verkningsmekanismer.

En person med MS gav därefter sin syn på hur det är att leva med MS.