Bilnycklar på ett bord.
Foto: Pixabay.com

Syn- och körkortsproblem 1 febr 2017

Seminarium om syn- och körkortsproblem. Arrangör Neuroförbundet Östergötland. Fontänen.

Neuroförbundet Östergötland arrangerade den 1:a februari ett seminarium på Fontänen om synfältsbortfall, oftast efter neurologisk sjukdom eller skada. Till seminariet hade drabbade personer såväl som sjukvårdspersonal i berörda verksamheter och beslutsfattare inbjudits.

Dr Krister Inde inledde med att berätta om det projekt han leder i Kalmar; Syn Med Stroke, SMS, där man arbetar intensivt med synträning i rehabiliteringen efter stroke och andra hjärnskador. Tusentals personer får synfältsbortfall varje år, t ex 29 % av strokedrabbade personer. Projektets mål är att hjälpa drabbade personer till ökad förmåga att klara av de problem som bortfallet medfört.

Vad kan göras för att träna synen? Rehabiliteringen delas upp i sex områden i projektet: Ögonrörelseträning, Orientering och förflyttning, Läsning, Uppmärksamhet och fokus, Reaktionsförmåga, Färdmedel. Resultaten visar ökad förmåga att klara av problem som följt med synfältsbortfallet efter en träningsperiod på 6-8 veckor.

Hur ska man bedöma körförmåga och lämplighet att inneha körkort hos en person med synfältsbortfall? Professor Jan Andersson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, VTI, är kognitionspsykolog och inriktad på sambandet mellan människa och teknik. Jan berättade vad som gäller för körkort vid synfältsbortfall, vilka dispenser som kan ges och vad som är på gång inom området. Man har utvecklat en metod för att bedöma körförmåga vid synfältsbortfall i avancerade simulatorer. I simulatormiljön har man full kontroll och kan bland annat simulera kritiska situationer i trafiken.