Framkomliga vägar till Rosenkällasjöns dämme

Rosenkällasjön 1 maj 2019

Ett annorlunda medlemsmöte ute i naturen!

Scouter i Hanekinds scoutkår bjuder oss på utflykt till Rosenkällasjöns dämme. Vid dämmet finns en promenadstig på 3-400 m på hårdgjort grusat underlag som ger tillgänglighet för rullstolsburna. Nere vid sjön finns gömslen, bryggor och fågeltorn där man kan spana ut över den fågelrika sjön. Här finns också grillplats och anpassad toalett. Scouterna kommer att "guida" oss längs promenadstigen. Vi får prova på några scoutaktiviteter och fika tillsammans. Kläder efter väder rekommenderas! 

Tid:

Onsdag 1 maj klockan 14.00 - 16.00.

Plats:

Rosenkällasjöns dämme. 

Kostnad:

50 kr per person, betalas kontant till Ingrid direkt när vi ses.
Vid frågor; ring Ingrid Stenström Ling 073-987 75 31.

Tips

Ta gärna med kikare och fågelbok.
Läs mera på https://naturkartan.se/linkoping/rosenkalladammet. Ordna gärna samåkning, antalet parkeringsplatser vid dämmet är begränsat. Beställ färdtjänst till "Rosenkälladämmet” med
Sweref koordinater:
185260
6411783

OBS! 

En del infarter till dämmet är avstängda. Se två framkomliga vägar på kartan.

Blåmarkerad väg: Från Haningeleden, med sträckning söder om Rosenkällasjön: Sväng höger vid skylt Kolbyttemo 8 km och Naturreservat. Sväng höger vid skyltar mot Rosenkällasjön. Sväng höger vid skylt mot Edhaga, höger igen vid skylt mot Rödberget och höger vid skylt mot Tinnerö, strax framme vid dämmets parkering.

Rödmarkerad väg: Från vägen mellan Lambohov och Skeda kyrka: När kyrkan syns på 2-300 meters avstånd; sväng vänster vid skylt mot Sturefors 13 km. Efter 3,2 km, sväng vänster vid skylt mot Edhaga, förbi skylt Tinnerö, strax framme vid dämmets parkering.