Neurodagen 28 sept 2018

Neuro Linköping arrangerade Neurodagen fredag 28 september med föreläsningar på US. Vårt tema var rehabilitering vid neurologisk diagnos.

Efter kort introduktion och välkommen till de 30-talet medlemmar, anhöriga och vårdpersonal som hörsammat inbjudan, föreläste Wolfram Antepohl, överläkare och verksamhetschef på rehabmedicinska kliniken, där många patienter med neurologisk diagnos vårdas, bland annat för rehabilitering under perioder med intensivträning.

Wolfgang pratade om "Modern neurorehabilitering utifrån aktuell kunskap och forskning." Förr tänkte man att hjärnan hade skarpa gränser mellan olika områden som styr kroppens alla funktioner. Dagens syn på hjärnan är att den är plastisk; formbar, flexibel och har anpassningsförmåga.
Funktionsförbättring efter en hjärnskada sker genom att de drabbade områdena återhämtar sig och genom att man kompenserar, t ex genom att använda vänster hand i stället för höger. Men dessutom omfördelas uppgifter till andra områden i hjärnan, oftast angränsande. Nya kopplingar och i viss mån nya nervceller bildas.
Rehabilitering efter en skada ger snabbt resultat i början, men sedan planar förbättringskurvan ut. Med återkommande intensivträning kan ”rehab”-kurvan påverkas positivt.

Lena Helander, enhetschef på Rörelse och hälsa, föreläste sedan om deras rehabilitering vid neurologisk diagnos under tidsbegränsade perioder utifrån det medicinska behovet. Den kan innehålla individuell behandling, träning i grupp och egenträning i anpassat gym. Teamarbete är honnörsord. Den viktiga rehabiliteringsplanen ska upprättas och följas.

I samverkan mellan Rörelse och hälsa och Linköpings kommuns Kommunrehab görs gemensamma hembesök, man konsulterar gärna varandra, har gemensamma möten och samordnad vårdplanering.
Kommunrehab arbetar med rehabilitering i hemmet; bedömning, kartläggning av behov, bostadsanpassning, hjälpmedel och specifik träning. Man har nyligen bildat ett Neuroteam som är bollplank för övriga Kommunrehab när det gäller personer med neurologisk diagnos.