Neurodagen 28 sept 2017

Neurodag på US.

Under en vecka varje höst anordnas en Neurodag av många lokalföreningar runtom i Sverige för att uppmärksamma neurologi och situationen för personer som lever med neurologisk diagnos.

Neuroförbundet Linköpings Neurodag anordnades på US. Medlemmar och andra med neurologisk diagnos, vårdpersonal och studenter kunde ta del av information om Neuroförbundet i en utställning.

Neurolog Fredrik Lundin föreläste om Neurosjukvårdens förvandling. Han berättade om den vård och medicinska behandling som kunde erbjudas personer med diagnoserna stroke, MS och Parkinson för 50 år sedan. Därefter förflyttade han sig fram till dagens aktuella vård och behandling, för att sedan "titta i kristallkulan" efter framtida tänkbara behandlingsmöjligheter.

Arbetsterapeuterna Sara Eidhammer och Terese Olsson talade sedan om olika hjälpmedel som ofta är en förutsättning för en fungerande vardag i hemmet för personer med neurologisk diagnos.
Varje persons behov av hjälpmedel bedöms enligt en utprovningstrappa. Många basprodukter som är "var mans egendom", får den sjuke får köpa själv. Mer anpassade hjälpmedel förskrivs av kommunens arbetsterapeuter.

Lästips: http://www.sbu.se/vop201702_01
Hjälpmedel kan lyfta fler till en bättre vardag.