Neuro.se

Medlemsmöte 24 april 2019

De neurologiska diagnoser som medlemmarna i Neuro Linköping har är ofta livslånga och påverkar livets alla områden. Med rätt rehabilitering når vi bättre förutsättningar att behålla eller återfå så mycket som möjligt av de förmågor och funktioner som fanns före sjukdomen eller skadan (site:neuro.se rehabilitering).

Vi har själva ansvar för att träna på egen hand, men vi behöver ofta rehabiliteringsinsatser via Region Östergötland och kommunen. På vårt medlemsmöte i april kommer enhetschef Lena Helander från Rörelse och hälsa neurorehab Region Östergötland, och verksamhetschef Lena Eklöf från Kommunrehab Linköpings kommun, att prata om samverkan mellan primärvård och kommun när det gäller rehabiliteringsinsatser.

Tid:

Onsdag 24 april kl. 18.00-20.00.

Plats:

Bergkvists rum 138, Fontänen, Västra Vägen 32 Linköping.