Foto: Pixabay.com

Medlemsmöte 18 nov 2017

Vid november månads medlemsmöte hade Neuroförbundet Linköping besök av Anna Fahlbeck, bibliotekarie på Linköpings Stadsbibliotek.

Anna berättade om hur man kan läsa på olika sätt. Vid neurologisk diagnos kan det vara svårt att läsa vanliga böcker. Det kan bero på nedsatt syn, svårigheter att hålla i en bok eller med att bläddra i boken. Allvarlig trötthet kan göra att det blir för ansträngande att ta till sig text i en vanlig bok. Biblioteket kan erbjuda många alternativa lösningar.

Man kan läsa böcker med stor stil, böcker och tidningar med lättare text, böcker med tecken som stöd, punktskrift och taktila bilderböcker med fingrarna.

Man kan också lyssna på talböcker via s k Daisyspelare, eller ladda ner talböcker direkt till sin dator eller mobil via Legimus.se, efter att man fått ett användarkonto.

Talboken är en statligt finansierad produkt, till skillnad från ljudboken som är en kommersiell produkt.

Den som vill börja lyssna på talböcker kan boka handledning av en bibliotekarie.