E-hälsa - enter på tangentbord
Region Östergötland

Medlemsmöte 17 nov 2018

Regionråd Torbjörn Holmqvist informerade om e-hälsa.

Torbjörn Holmqvist från Region Östergötland besökte oss och pratade om digitalisering och utvecklandet av e-hälsotjänster, som inte bara innebär möjligheter utan också är nödvändiga för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Antalet äldre, som ofta är multisjuka, stiger. Behoven ökar snabbare än arbetskraften. Färre ska försörja fler. 

Allt fler östgötar använder internet idag och kan göra sina vårdärenden via nätet. Att använda e-tjänster underlättar för varje östgöte att vara en aktiv part i sin vård och hälsa.

Torbjörn visade ett bildspel som finns inlagt längst ner på sidan.