Hanekinds scoutkår

Rosenkällasjöns dämme 1 maj 2019

Ett annorlunda medlemsmöte ute i naturen!

Scouter i Hanekinds scoutkår bjuder oss på utflykt till Rosenkällasjöns dämme. Vid dämmet finns en promenadstig på 3-400 m på hårdgjort grusat underlag som ger tillgänglighet för rullstolsburna. Nere vid sjön finns gömslen, bryggor och fågeltorn där man kan spana ut över den fågelrika sjön. Här finns också grillplats och anpassad toalett.

Scouterna kommer att "guida" oss längs promenadstigen. Vi får se och prova på några scoutaktiviteter, t ex att grilla och baka, och fika tillsammans. Kläder efter väder rekommenderas! 

Tid:

Onsdag 1 maj klockan 14.00 - 16.00.

Plats:

Rosenkällasjöns dämme. Ta av från Haningeleden i höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö, det är skyltat mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon. Följ Rosenkällavägen 1,5 kilometer och tag därefter höger mot Tinnerö. Fortsätt två kilometer tills du ser entrén på vänster sida.

Kostnad:

Självkostnadspris, belopp meddelas senare.

Tips:

Ordna gärna samåkning, antalet parkeringsplatser vid dämmet är begränsat.
Uppge adress "Rosenkälladämmet” vid beställning av färdtjänst.
Läs mera på https://naturkartan.se/linkoping/rosenkalladammet.

Anmälan: 

Till Ingrid Stenström Ling, stenstrom.ling@comhem.se eller 073-9877531 senast onsdag 24 april.