Neuro.se

Medlemsmöte 24 april 2019

Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. Med rätt rehabilitering skapas förutsättningar att återfå så mycket som möjligt av förmågor och funktioner som fanns före sjukdomen eller skadan (www.neuro.se).

Företrädare från Region Östergötland och Linköpings kommun föreläser om neurologisk rehabilitering, uppdrag och samverkan mellan primärvård och Linköpings kommun.

Tid:

Onsdag 24 april kl. 18.00-20.00.

Plats:

Bergkvists rum 138, Fontänen, Västra Vägen 32 Linköping.