E-hälsa - enter på tangentbord
Region Östergötland

Medlemsmöte 17 nov 2018

Regionråd Torbjörn Holmqvist informerar om e-hälsa.

Allt flera östgötar använder internet idag. Region Östergötland vill sprida kunskap om e-hälsa och 1177 och Vårdguidens e-tjänster, så att flera gör sina vårdärenden via nätet. Att använda e-tjänster underlättar för alla östgötar att vara en aktiv part i sin vård och hälsa.

Tid:

Lördag 17 november klockan 14.00-16.00.

Plats:

Vagnhallen, Fontänen, Västra Vägen 32.