Neuro.se

Egenträning

Handikappföreningarna i Linköping erbjuder självträning i lokalerna hos Rörelse och hälsa Neurorehab på Garnisonsområdet.

Träningen sker på individuell basis och under eget ansvar. Detta innebär att Du måste vara medlem i någon handikappförening, med hänsyn till försäkringsfrågan.

Det finns stödpersoner, fysioterapistuderande, under träningstiden. Vid tveksamheter rörande program eller dylikt, kan dessa personer stödja Dig. De kommer att finnas på plats 15 min före resp. efter träningstiden. Verksamheten bygger på självträning, med eller utan assistent.

Öppettider:                Tisdagar kl. 16.30 - 18.00
Lokal:                          Brigadgatan 20 B, Linköping 
Hösttermin 2018:       4 /9 - 11/12  (15 ggr)

Anmälan

Till Catharina Heimdahl, telefon 013-15 10 70 alternativt via E-post bcheimdahl@gmail.com, Neuro Linköping, kontaktperson för bokning av träningstillfällen. 

Träningsavgift

300 kr/termin, betalas till Neuro Linköping innan träningen påbörjas till PG 66 85 64-8. Återbud till träningstillfälle behöver inte anmälas.

Tips

För dig som åker färdtjänst: Boka en fast tid för att undvika förseningar, adress Rörelse och hälsa neurorehab, Brigadgatan 20 B.

Du som tidigare tränat på Rörelse och hälsa neurorehab kan använda dig av tidigare träningsprogram, som eventuellt kan uppdateras av fysioterapeutstudenten.

Du som inte har träningsprogram sedan tidigare bör uppge det när du anmäler dig.

Uppge gärna om Du är intresserad av någon särskild träningsapparat, för att undvika köbildning.