Neuro Kungsbacka

Verkstadsgatan 14 - 434 42 Kungsbacka SE

070-230 11 53 - kungsbacka@neuro.se

Välkommen till Neuro Kungsbacka.

Vi hälsar Er välkomna till de aktiviteter som anordnas i föreningen. Vi är en lokal förening som bedriver många olika aktiviteter för våra medlemmar. Vi försöker alltid att ordna det du som medlem kan önska. Kontakta oss eller styrelsen så skall vi se vad vi kan göra för dig.

Vår förening är till för att stödja och vägleda dig som har en neurologisk sjukdom eller skada.
Inom vår förening finns både kunskap och medmänsklighet som underlättar för dig i din livssituation
Ju mer du vet om din diagnos, desto bättre rustad är du att hantera det som den för med sig. Inom Neuro finns många olika sätt att nå kunskap. Genom broschyrer, böcker, filmer och hemsidor kan du lära dig mer om din diagnos.

Har du frågor ta kontakt med oss genom att ringa  eller besöka vår expedition.

Kan inte vi hjälpa dig slussar vi dig gärna vidare till kansliet i Stockholm Den samlade kunskapen i vårt förbund mycket stor.

Vi påverkar samhället.
Neuro påverkar politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer och allmänna opinionen när det gäller t.ex samhällsplanering och vårdfrågor.

Vi ger service och skapar gemenskap.
Där samhällets resurser är otillräckliga bistår Neuro förbundet med service. Neuroförbundet hjälper till med rådgivning, ordnar kurser och rekreationsresor. Neuroförbundet vill medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap genom att ordna fritidsverksamhet av olika slag.

Vi stöder forskningen.
Genom Neurofonden lämnas stöd till vetenskaplig forskning om neurologiska sjukdomar samt till rehabilitering och rekreationsverksamhet som föreningar ordnar.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla