Styrelse

Styrelse för Neuro Kronoberg

Valda vid årsmötet 25/2 2018

  • Ordförande, Jennie Hedrén Hasselros
  • Vice ordförande, Göran Svensson
  • Sekreterare, Eva-Lena Kjellsson (nyval)
  • Kassör, Ingrid Bengtsson
  • Ledamöter, Eivor Johansson

Suppleanter

  • Ann-Margret Malmborg
  • Lars Hultman (nyval)