En jättesöt liten spargris.

Fond o stipendietips från Neuro Kronoberg

Här kommer vi lägga upp diverse länkar vart efter vi får vetskap om dessa. Då detta är vidabefodrade tipps tar vi INGET ansvar för reglerna eller strukturerna på de sidor och fonder som föreslås. Vi hoppas det finns något som är sökbart och passar era sökkriterier, Lycka till.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag till enskilda personer Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år. Läs mer om villkor och hämta ansökningshandlingar>>

Stifteleansökan.se

På denna sidan är stiftelserna uppdelade efter ändamålet med stipendiet eller bidraget. Ändamålet kan avse forskning, social hjälpverksamhet eller studerande. Vissa stiftelser har flera ändamål. En av fonderna med intiktning på Kronoberg är "Ingrid och Märta Berglövs fond". Läs mer om villkor och hämta ansökningshandlingar>>

Stiftelsemedel

Här är en samlingssida för flera olika fonder. En fond som kan passa är "axel och siri serrongs fond".

Bo Lagerqvists stiftelse

Har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födelseskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö Kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål. Lär mer och ansök>> 

Arvid och Anna Ahls stiftelse

Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatiker, blinda och synskadade,MS- sjuka och polioskadade personer. Ansök senast 31/3 årligen.
Ansökningsblankett (PDF-dokument, 113 kB)