Vårfest

Den 27/4 är det vårfest på Södra vallviksvägen 4b

Kostnad: 150 kr för medlem / assistent. 200 kr för icke medlem
Betalning till vårt postgiro eller swish (se hemsidans förstasida).
Bindande Anmälan senast 1/4 till:
Eivor Johansson
070 24 02 940
eivor622@hotmail.com