Resa till Valjeviken

Datum: 6-8 september.

Anmälan på anvisad blankett senast den 9/8 via post eller mail.
Neuro Kronoberg
Södra vallviksvägen 4b
352 51 Växjö
kronoberg@neuroforbundet.se

Kostnad:
Medlem (drabbad el. anhörig)  700 kr
Ej medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 Kr
Barn / ugndom 5-18 år. . . . . . . . 600 kr
Resan till-från Valjeviken ordnas och bekostas av varje deltagare.

Anmälningsblankett för utskrift