Styrelsen

Styrelsen för Neuro Karlstad, vald vid årsmötet.

Den valda styrelsen består av ordförande Gunilla Ström Ericsson, Gunilla Johansson, Ann Augustsson, Lars Olsson, Mikael Persson, Ann-Charlotte Rydberg och Monica Sääv Andersson med suppleanterna Ryno Eriksson och Britta Sallnäs. Till styrelsen kan också andra adjungeras.

Förutom ledamöter och suppleanter har vi till vårt förfogande: 

  • Valberedning: Ann-Caroline Gustafsson och Susanne Tågmark
  • Revisorser: Pär Nyberg och Stig-Arne Persson och revisorssuppleanter: Gunnel Lunde och Mikael Magnusson.
  • Till vår hjälp har vi en kanslist, Susanne Tågmark, som arbetar halvtid och en kansliassistent, Eva Eiler, som också arbetar halvtid.