Medlems-nytt nr 3/2019

En ny termin är på gång och vi börjar redan den 4 september med en caféträff på vice ordf:s innergård. Vi fortsätter sedan med en utflykt till Örebro slott i mitten av månaden.

September månads slut betyder vidare Neurodagen med diverse aktiviteter, framför allt en föreläsning med Lars-Göran Wadén om diskrimineringslagen i praktiken. Lite naturupplevelser tänker vi också hinna med - en utflykt till Hammarö Fågelstation. Våra egna aktiviteter avslutas sedan med en caféträff på Gustav Adolfdagen den 6 november, för den här delen av hösten.

Förutom föreningens aktiviteter bjuds det in till såväl en anhörigdag som en teaterföreställning, ”Skuggsyskon” utöver de träningsaktiviteter som vi alltid flaggar för, gympa, bad och styrketräning.