Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Karlskoga-Degerfors, vald vid årsmötet 2018.

  • Tomas Ericsson, Ordförande, Telefon: 070 330 51 75, mejl>>
  • Ann-Marie Rydh, Kassör, Telefon: 073 912 69 33, mejl>>
  • Petra Nilsson, Sekreterare,Telefon: 070 734 83 80, mejl>> 
  • Eddy Fransson, Ordinarie ledamot, Telefon: 073 952 99 98
  • Conny Eriksson, Ordinarie ledamot, Telefon: 073 434 91 93
  • Dan Klarström, Ledamot, Telefon: 076 422 59 56, mejl>> 
  • Mari-Louise Appel Suppleant tel: 070-2406262