Om Neuro Kalmar

Här kommer vi att fylla på med information om föreningen. Styrelsen, våra uppdrag mm.

Styrelsen i Neuro Kalmar, vald vid årsmötet 2019.

 • Krister Ekström, Ordförande
 • Marie Torstensson, Vice ordförande
 • Camilla Hentzell, Kassör och medlemsansvarig
 • Gunnie Håkansson, Sekreterare
 • Anna Karlsson, Studieorganisatör
 • Lotta Krantz, Ledamot
 • Per "Pelle" Fredriksson, Ledamot
 • Kenneth Adolfsson, Ledamot
 • Birgit Karlsson, Ledamot

Valberedning

 • Monika Brinkenfeldt (sammankallande)
 • Eva Joelsson
 • Carl-Johan Öving