Återkommande aktiviteter i Neuro Kalmar

  • Januari-december Bassängträning varje fredag 17.00-18.30 i Länssjukhuset Kalmars bassäng. (Sommaruppehåll). Frågor och anmälan till Märta Samuelsson, tel 0480-47 38 29 eller 076-866 98 88.
  • Januari-december Styrelsemöte varje månad (ej juli) i FSO:s lokaler på Nygatan 30, Kalmar.
  • Januari-maj Arbetsgrupp om tillgänglighet i Kalmar City.
  • Maj och december Träff med länets kommuners presidier och landstinget kring funktionsfrågor.