Verksamhetsplan 2018 – Neuroförbundet Kalmar län

Här kan du ta del av det som händer i länet.

Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att:

 • som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar,verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor
 • som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan, främst avseende landstingsfrågor
 • genomföra 1-2 ordförandekonferenser per år för erfarenhetsutbyte mellan de i länsförbundet anslutna lokalföreningarna
 • ansvara för stöd och utbildning av de representanter som finns i kommunala funktionshinderråd, länets funktionshinderråd eller motsvarande 
 • arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor

Utöver våra under året pågående engagemangen i FSO, FHR, utvecklingsråd m m, väljer vi att för år 2018 genomföra nedanstående större arrangemang

 • Jan-dec Projekt Rehabilitering – ett projekt som startade 2017 och som fortsätter under 2018. Diskussioner med landstinget, Håkan Ehlin och Stefan Bragsjö, samt representanter från Hjärnkraft, Parkinssonförbundet och Strokeförbundet. Syftet är att framförallt titta på möjligheter avseende extern rehabilitering för oss med neurologiska sjukdomar.
 • Maj/Juni Medlemsresa till Valjeviken 31 maj – 3juni. Tema: rehabilitering. Föreläsningar, fysisk träning och prova på aktiviteter.
 • September Medlemshelg på Folkhögskolan i Vimmerby 21 – 23 september. Planerade aktiviteter: Prova på målning med akvarell, mindfullness, medicinsk yoga.
  Övrigt Fyra styrelsemöten, ett ombudsmöte och ett planeringsmöte.
 • NEURO medlemmar i hela länet kommer att bli inbjudna att vara med när Personskadeförbundet RTP har en föreläsning på temat "tarmen" den 7 mars i Folkets Park, Oskarshamn. Inbjudan kommer i januari. Vi får gärna ha ett bord med information om NEURO.