Styrelsen informerar - Senaste nytt

Styrelsen kommer här att kontinuerligt lägga ut information om vad som tas upp på styrelsemöten och från andra aktiviteter och projekt de deltar i/jobbar med.

Kort från styrelsemötet med länsförbundet den 29 januari 2018

  • Besvarades ett antal frågor från Trafikanalys om samråd om kollektivtrafiken i länet. Syftet är att samla in underlag till ett regeringsuppdrag där man kartlägger hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning.
  • Diskuterades innehåll och utformning av Verksamhetsberättelsen för 2018 samt aktiviteter för 2019.
  • En ny tjänst har inrättats på länsstyrelsen (Åsa Felix Everbrand). Syftet är att stödja regionen och kommunerna att genomföra sina funktionshinderpolitiska strategier och planer.
  • Samverkansavtal har upprättats mellan Region Kalmar län och FRKL( Funktionshinderrådet i Kalmar Län), och mellan Region Kalmar län och Funktionsrätt Kalmar län. Syftet är att tillföra Region Kalmar län ökad kompetens, baserad på erfarenheter och kunskaper från organisationer som företräder de med funktionsnedsättningar. Det ska även ge organisationerna möjlighet till att påverka och ha inflytande i regionens planering och utveckling.