DIAGNOSGRUPPER

MS träffar i Jönköping

Tid: Torsdag 5 september kl 18.00-20.00

Plats: Funktionsrätt Barnarpsgatan 19 i Jönköping

Pris: 30:-   Kaffe/dryck och fralla

 

Tid: Torsdag 7 november kl 18.00-20.00

Plats: Funktionsrätt Barnarpsgatan 19 i Jönköping

Pris: 30:-   Kaffe/dryck och fralla

ANMÄL till 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se senast 2 dagar före träffen

 

 

MS träff i Värnamo

För att träffa våra yngre medlemmar med MS i Östbo-Västbo

Tid: Onsdag 4 september kl 18.00-20.00

Plats: Vuxenskolan, Götavägen 1 i Värnamo

Pris: Vi bjuder på kaffe/te/dryck och fralla

ANMÄL till 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se senast 2 dagar före träffen

 

 

 

 

 

 

NMD  -  muskelsjukdomar

 

I NMD gruppen byter vi erfarenheter och tips. NMD är ett

samlingsnamn för de många olika neurologiska

muskelsjukdomar som finns

 

NMD träffar i länet

NMD Må bra helg med en övernattning

Tid: Lördag 30-31 augusti

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 i Göteborg

Kontakta kansliet för mer information 036-152883

 

Tid: Lördag 30 nov kl 14.00-17.00

Plats: Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping

Pris: Max 150:- inkl julfika ockh pyssel

ANMÄL till 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se senast 4 dagar före träffen

 

 

 

 

 

POLYNEUROPATI träff

Gruppen träffas två gånger per termin och utbyter erfarenheter och umgås. I höst firar vi 10-års jubileum.

 

 

Tid: Fredag 16 augusti kl 13.00-16.00

Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40 i Jönköping

Pris :Från deras meny

 

Tid: Meddelas närmre inpå via mail till gruppen

 

Plats:

Pris

 

 

 

 

 

SMIL  -  Stroke Mitt I Livet

Vi träffas på Barnarpsgatan 19 i Jönköping om ej annat anges. Separat mail går ut innan träffen.

Den här gruppen är till för dig som har stroke och är under 65 år. Vi pratar om rehab, behandling och hur vår

livssituation ser ut efter stroken.

 

Vi träffas på Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping om inte annat anges.

 

Pris: 30:- för kaffe/te/dryck och fralla. Betalas med kort eller Swish på plats.

 

Tisdag 27 augusti      kl 15.00-17.00

Tisdag 8 oktober       kl 15.00-17.00

Tisdag 26 november kl 15.00-17.00

 

Anmälan till kansliet: Tel 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se

 

 

 

Anmäl senast måndag till kansliet 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se

 

 

Anmäl senast två dagar före träffen. Betala med kort eller swish . Maila om du kommer jonkoping-huskvarna@neuro.se eller ring 036-152883.