Diagnosgrupper i Jönköpings län

Sedan några år tillbaka arbetar Neuro Jönköpings län med diagnosgrupper. I de här grupperna har man möjlighet att träffa andra med samma eller liknande diagnos och utbyta erfarenheter.

Diagnosgrupperna träffas ungefär fyra gånger per år. Ibland ordnas föredrag om de olika diagnoserna så att man kan fördjupa sina kunskaper om sin diagnos.

Vi har grupper med följande diagnoser: MS, NMD, Polyneuropati, Stroke mitt i livet SMIL.

Om du tycker att någon diagnosgrupp saknas så kan du vara med att starta upp en grupp med din diagnos. Vi hjälper dig att starta upp din grupp.

Neuro är unika med de här diagnosgrupperna. Vi har mycket kunskap samlad här hos oss och det är vi som själva lever med diagnoserna som vet hur vardagen fungerar.

Anmäl senast två dagar före träffen.