Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Haninge-Tyresö, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordf. Margaretha Redelius,       redelius24@telia.com
  • Vice ordf. Gunilla Jarl,               gunilla.jarl@telia.com
  • Sekr. Madeleine Palmgren,        madde.palmgren@telia.com
  • Kassör, Brith Hjelm,                    britt_hjelm@bredband.net

Ledamöter

  • Gudrun Engman, gudrun.engman@telia.com
  • Kerstin Nellmer, ak.nellmer@telia.com
  • Gerd Sandin, gerd.sandin@comhem.se
  • Frank Gustavsson, gustavsson05@gmail.com

Suppleanter

  • Björn Österberg, bjorn.osterberg50@bredband.net