Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 10 mars 2019 kl 14:00-16:00

Söndagen den 10 mars 2019 kl 14-16
Haninge Handikappcenter, Handenterminalen 4.
Ordf: Annett Haaf, ordf äldrenämnden Haninge kommun.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingarna
kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25/2 2019.
Din motion kan gälla vad du vill att NEURO-förbundet
Haninge-Tyresö ska arbeta med lokalt och inom vår förening
eller vad Länsförbundet i Stockholms Län och Riksförbundet
i hela landet skall ägna sig åt.

Vad vill Du att vi ska satsa på? Vill Du vara med och påverka?
Kom med i styrelsen. Ring Margaretha 08-777 65 59!

Anmälan
Föreningen bjuder på goda mackor och öl/vatten samt kaffe
och kaka och därför måste vi ha förhandsanmälan senast
måndag 4/3 så vi vet hur mycket vi skall beställa.
Ring Margareta 08-777 65 59 eller Gunilla 08-712 48 43.
Du kan förstås komma utan anmälan men då får du kanske
inget att äta....

Den nyvalda styrelsen har konstituerande sammanträde
direkt efter årsmötet.

Välkommen!
Styrelsen