Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Halmstad, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande, Maj-Britt Nilsson, mobil 0730 767853, majnil52@gmail.com
  • Vice ordförande, Kathleen Bengtsson-Hayward, mobil 0705 521592, kathleen@mbkassistans.se
  • Sekreterare, Margit Österby, mobil 0720 683357
  • Kassör, Margaretha Johansson, mobil 0703 394231, mjn906@telia.com

Ledamöter

  • Ina Wahlstedt, mobil 0730 794179, inawahlstedt@g.mail.com
  • Margit Österby, mobil 0720 683357
  • Eivor Karlsson, mobil 0706 390830, eivorka@hotmail.se