Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Hallands län, vald vid årsmötet 2018.

Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor om Neuroförbundet Halland.

 • Ordförande, Tony Nilsson, mobil: 070-937 59 53, tonyn49@yahoo.se
 • Vice ordförande, Stana Danilovic, mobil: 070-667 87 33, stana@coolbox.se
 • Kassör, Dalibor Danilovic, mobil: 070-434 94 05, dallan.danilovic@gmail.com
 • Sekreterare, Heidi Andersson, mobil: 070-799 34 19, heidi.v.andersson@gmail.com
 • Vice sekreterare, Kathleen Bengtsson-Hayward, mobil: 070-552 15 92, kathleen@mbkassistans.se
 • Ledamöter
  Eva-Marie Nordin, mobil: 070-212 99 46, evam@hotmail.se
  Lena Löfstedt, mobil: 070-491 33 52, lenalofstedt@live.se
  Maria Johansson, mobil: 073-808 07 10, maria.johansson0929@hotmail.com
  Mats Olsson, mobil: 073-534 36 01, mats.olsson@mail.com
 • Revisorer
  Lars Gustavsson, mobil: 070-563 60 74
  Göran Thorzén, mobil: 070-349 76 20, goran.thorzen@telia.com