Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Hässleholmsbygden, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande: Olof Hedberg, olof.hedberg@neuro.se
  • Sekreterare: Birgitta Karlsson 
  • Kassör: Ronnie Carlsson

Ledamöter:

  • Ronny Karlsson
  • Birgitta Andersson
  • Nils Erik Holmgren
  • Per Ola Persson
  • Malin Nimark