Styrelse 2018/2019

Styrelsen för Neuro Hässleholmsbygden, vald vid årsmötet 2018.

Ordförande:
 Olof Hedberg

Sekreterare:
Birgitta Karlsson 

Kassör:
Ronnie Carlsson

Ledamöter:
Ronny Karlsson
Birgitta Andersson
Nils Erik Holmgren
Per Ola Persson
Malin Nimark