MS-gruppen

18:00 Onsdagar, jämna veckor

I september till december, ses medlemmarna med Multipel Skleros (MS) för att ventilera erfarenheter, tankar, tips och råd. Har även ibland viss utbildning och bjuder in talare. Allt detta för att kunna stötta varandra över en kopp kaffe i tillgänglig miljö.

För mer information, kontakta ansvarig för gruppen - Birgitta Andersson 0708-423528