FACEBOOK

Sök gärna efter oss där!

Neuro Hässleholmsbygden finns som en offentlig Gilla-sida som riktar sig till alla som har ett intresse för Neuro Hässleholmsbygdens verkamhet eller på Neuro som förbund. Detta oavsett om man är medlem eller inte. Sidan administeras av Amelie Hedberg. 

Det finns det även en sluten Facebook -grupp som riktar sig till just medlemmarna i Neuro Hässleholmsbygden och innehållet består bland annat av minnen, bilder och påminnelser om evenemang i föreningens namn. Gruppen administreras av Malin Nimark

 

Ses!