ÅRSMÖTE 2019

Kallelse är skickad till alla medlemmar. Välkomna!

Årsmötet äger rum klockan 13:00 i vår föreningslokal för sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Möteshandlingar bifogades inte i vårt infoblad som ni medlemmar fick hem på bevlådan, utan finns tillgängliga i lokalen i samband med årsmötet. 

Föreningen planerar att bjuda på lätt förtäring och lotter kommer vara tillgängliga för köp. 

Mer info om årsmötet kommer på föreningens kick off nu på söndag den 20 januari, så om du inte redan anmält dig gör detta snarast. 

Kontaktuppgifter finns i infobladet.