Foto: Pixabay.com

MS- gruppen i Hässleholmsbygden

Gruppen träffas mellan klockan 18:00 -20:00 varannan onsdag, ojämna
veckor fram till den 23/5.

Nya som gamla deltagare är välkomna. För mer information kontakta Birgitta Andersson 0708-423528