Foto: Pixabay.com

Anhörig-gruppen i Hässleholmsbygden

Gruppen kommer träffas varannan onsdag, jämna veckor mellan
klockan 18:30 - 20:30.

Detta fram till den 30/5. Nya som gamla deltagare är välkomna. För mer information kontakta Olof Hedberg 0739-464767