Kontaktpersoner för diagnoser i Göteborg

Här hittar du kontaktpersoner för de diagnoser som vi i Neuroförbundet Göteborg hanterar.

 • ALS - Amyotrofisk lateralskleros,  Eva de Corsey tel: 031-711 38 04
 • CMT - Charcot-Marie-Tooths, Yvonne Henriksson tel: 0730-71 18 54
 • CP - Cerebral pares, Daniel Lindstrand tel: 031-711 38 04
 • Huntington, Susanne Zell, tel: 0707-60 55 52
 • MS - Multiple Skleros, kontakta Kansliet, tel: 031-711 38 04
 • MG - Myastenia gravis, Margaretha Andersson, tel: 031-711 38 04
 • Myositer, Lena Hellman, tel: 031-15 26 89
 • Narkolepsi, Lois Bisjö, tel: 0709-26 18 80
 • NMD - Neuromuskulär sjukdom, Eva de Corsey, tel: 031-711 38 04
 • Parkinson, Roar Vik, tel: 031-21 86 14
 • Polyneuropati, Mikael Fognäs, mikael.fognas@neuro.se
 • Spasmodisk dysfoni, Gunilla Koch, tel:031-708 55 65

För övriga diagnoser kontakta Kansliet på tel 031-711 38 04


Allmän information om neurologiska diagnoser 

Nervsjukdomar, även kallat neurologiska sjukdomar drabbar det centrala nervsystemet, perifera nervsystemet eller det autonoma nervsystemet.
Det finns flera hundra neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar - allt från migrän till Parkinsons sjukdom. Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och för en del sjukdomar  finns det bra medicinering.

Längst ner på sidan hittar du Neuros broschyr om Neurologiska diagnoser och symptom.

Neurologiska diagnoser A-Ö 

 

 

Rehabilitering

Målet med rehabiliteringen är att du ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet, både socialt och i samhället.
Landstingen har skyldighet att erbjuda rehabilitering till patienter bosatta i landstinget och ska anpassas utifrån dina behov och livssituation. Det är vikt att du är delaktig i planeringen. Längst 
ner på sidan hittar du Neuros broschyr om Rehabilitering.