Bild på Nordisk sommarkväll.
Nordisk sommarkväll, målad av Richard Bergh.

Café KonstArten

KonstArten är Neuroförbundet i Göteborgs konstförening.

Vi träffas en söndag i månaden 3 ggr per termin i föreningslokalen och träffarna är alltid välbesökta. Margareta Svensson är värdinna och hon berättar om någon aktuell konstnär eller utställning. Trevlig gemenskap och diskussioner kring konst kännetecknar träffarna. Någon gång varje år blir det besök på Göteborgs Konstmuseum. 

KonstArten arrangerar utflykter med konstanknytning och besök på aktuella utställningar. Varje år i februari/mars har vi vårt årsmöte och då vi lottar ut den konst som köpts in under året i form av tavlor, glas, keramik och böcker. Alla medlemmar har en chans att vinna. Årsmötet är en mycket uppskattad tillställning med god förtäring och trevlig gemenskap.

Avgift för år 2018 är 350 kr per medlem.
Kostnad vid besök i föreningslokalen är 30 kr per gång.

Hela medlemsavgiften går till att köpa in konstverk som lottas ut på vårt årsmöte. För medlemmar i KonstArten informeras om datum för årsmöte. 
Kontakta Eva på kansliet 031-711 38 04 eller kontakten.nhr.gbg@telia.com om du vill bli medlem.


Datum för höstens träffar: 7/10, 4/11, 9/12

Café KonstArtens program för HT-18

Alla medlemmar är välkomna!