Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Göteborg, vald på årsmötet 2018.

 • Ordförande: Tor Farbrot, tor@farbrot.com
 • Ordinarie ledamöter: Claes Anneling, vice ordförande, claes.anneling@telia.com
 • Kent Andersson, kassör, E-post: kent.andersson.gbg@neuro.se
 • Martin Rådberg, nilserik_66@hotmail.com
 • Maria Hagsten, sekreterare, mhnkull@gmail.com
 • Runa Zetterman, r.zetterman@hotmail.com
 • Michael Ahlberg, ahlberg.michael@icloud.com
 • Suppleanter: 
  Ted Ekenberg
  Kjell Selander, kjell@goteborgsjubileumslopp.se
  Erik Dahlström, eeerikda@gmail.com