Omslagsbild till Kontakten nr 3 april 2019,
Omslagsbild från Kontakten nr 3 april 2019, "Krokusar i Botaniska trädgården 2019".

Kontakten - vår medlemstidning

Kontakten är vår medlemstidning som utkommer 9 ggr per år.

I den här tidningen får du bland annat information om vilka resor, kurser och andra aktiviteter vi anordnar. Den innehåller också nyheter och reportage, relevant samhällsinformation och tips på sådant som kan vara av intresse. Är du medlem i Neuroförbundet Göteborg, får du automatiskt medlemstidningen hem i brevlådan.

Om du har material du vill ha publicerat i Kontakten måste det vara redaktionen tillhanda senast den 5:e i varje månad.

Materialet till Kontakten skickar du till:
Neuroförbundet Göteborg
Kontakten
S. Larmgatan 1
411 16 Göteborg

Eller med e-post till kontakten.gbg@neuro.se 

 

Här kan de läsa de senaste numren av Kontakten: