Bild på en kompass
Foto: Pixabay.com

Kompassen - Råd & stöd

Kompassen är en av våra viktigaste verksamheter inom Neuroförbundet Göteborg, och vänder sig till dig som behöver: Råd & Stöd - Information - Hjälp med ansökningar ur fonder m.m.

Kompassen började som ett projekt, men är numera en del av föreningens ordinarie verksamhet och utgörs av tre delar:

  • Kompassens Råd och Stödverksamhet går ut på att hjälpa dig hitta rätt i sitt liv med tanke på din funktionsnedsättning och de förutsättningar som finns.

  • Kompassen informerar om dina rättigheter, olika stödinsatser av både praktisk och ekonomisk natur, pension, hjälpmedel, bilstöd, lagen om LSS & LASS, m.m.

  • Kompassens tredje viktiga del är kamratstöd - helt kort, någon att prata med.

Kontaktperson: Caroline Persson.

Om Caroline: Hon är beteendevetare med kandidatexamen i psykologi och samtalspedagog. Hon har även kompletterat med de viktigaste lagarna som hon behöver kunna i arbetet med Kompassen.

Telefon: 031-711 38 04
Telefontid: måndag till torsdag 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Mejl: kompassen.gbg@neuro.se
Besök endast med tidsbokning!