Kansliet


Adress: Neuroförbundet Göteborg, S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2

Telefonnummer: 031-711 38 04
E-post: info.gbg@neuro.se

Vårt kansli ligger i en gammal K-märkt byggnad mitt i centrala Göteborg. Här finns kanslipersonalen och här har vi många av våra aktiviteter och möten.

Kansliet är öppet måndag - torsdag, mellan kl. 10.00 och 15.00
Vår telefontid är måndag - torsdag 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Vi som arbetar här:

Madeleine Kyllerfeldt, måndag - torsdag
Verksamhetschef
E-post:madeleine.gbg@neuro.se

Teresé Antonsson, måndag - torsdag
Ekonomiansvarig även ansvarig för rullstolsdans och ungdomsverksamhet.
terese.gbg@neuro.se

Caroline Persson, Råd & Stöd, måndag - torsdag.
För besök gäller tidsbokning.
Telefontid: 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

Kicki Forslund, måndag - torsdag.
Allmänna kontorsgöromål.
E-post: kicki.gbg@neuro.se

Rita Rak, måndag - torsdag
Redaktör för Kontakten och ansvarig för medlemsregistret och hemsidan.
E-post: rita.gbg@neuro.se