Segelbåtar på havet.
Foto: Pixabay.com

Återkommande träffar/aktiviteter

Återkommande aktiviteter, startdatum för vårterminen 2019

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros

Startdatum:  31 januari
Tid:  kl.  13.30
Dag: t
orsdag
Plats: 
LaSSe Brukarstödscenter, Kämpegatan 3
Anmälan:  s
enast två dagar innan varje träff, tel. 031-84 18 50 e-post: brev@lassekoop.se
Kommande datum: 
28/2, 28/3, 25/4

Stina Roempke som håller i träffarna hälsar nya och gamla deltagare välkomna!

 

Borgen, lokalgrupp i Kungälv

Startdatum: 23 januari
Tid: kl. 13.30
Dag: onsdag
Plats: Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, 442 39 Kungälv
Kommande datum: 20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 19/6

Välkomna hälsar Inger Larsson tel. 0303-21 11 28 och
Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-94 45 72


Caféträff för medlemmar med MS

Startdatum: 12 februari
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Dag: tisdag
Plats: Föreningslokalen, Arkitektgatan 2
Anmälan: till kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se
Kommande datum: 12/3, 9/4, 14/5, 11/6

Välkomna hälsar Sara Ekström som håller i träffarna.


Rullstolsdans

Startdatum: 29 januari
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Dag: Tisdag
Plats: Hultbergssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
Terminsavgift: Medlem i Neuroförbundet Göteborg, 150 kr/termin, ej medlem 450 kr.
Kommande datum: varje tisdag fram till sista tisdagen i maj.


NMD-badet, MS-gymnastiken

Kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se