Neurorapporten 2018

Neurorapporten 2018

Temat är E-hälsa.

"Att använda elektroniska kommunikationsverktyg för att uppnå bästa möjliga hälsa".
Definition enligt SKL:s och regeringen.

Neurorapporten 2018 handlar om den roll digitala verktyg och elektronisk kommunikation har för att uppnå Neuros "Vision e-patient 2025",
år 2025 ska patienter i Sverige vara bäst i världen på att tillgodogöra sig e-hälsans möjligheter. Rapporten behandlar e-hälsa ur ett patientperspektiv.

Här kan du läsa hela rapporten och tidigare rapporter.

Andra Neurorapporter från Neuro (Neuroförbundet) är:

Neurorapporten om hjälpmedel 2017
Neurorapporten om patienten och behovet av teambaserad neurovård 2016
Neurorapporten om rehabilitering 2015
Neurorapporten om det neurologiska läget i Sverige 2014

Innehållsansvarig: Rita Rak