Bild på man med dator som skriver.
Foto: pixabay.com

Inför ÅRSMÖTET torsdag 21 mars 2019

Alla sektionsansvariga ombedes att lämna in sin verksamhetsberättelse snarast.

Helst via e-post till: madeleine.gbg@neuro.se

Prata med Madeleine Kyllerfeldt tel. 031-711 38 04 om du har frågor.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari och skickas till kansliet, via vanlig post eller e-post.

E-post: info.gbg@neuro.se

Postadress:
Neuroförbundet Göteborg
Södra Larmgatan 1
411 16 Göteborg