Bild på båten Barken Viking som ligger förtöjd vid Gullbergskajen i Göteborg
Barken Viking ligger förtöjd vid Gullbergkajen i Göteborg

Inbjudan till föreläsning för dig med dystrofia myotonika och dina anhöriga

I samband med den internationella konferensen om dystrofia myotonika IDMC -12 i Göteborg kmmer det att anordnas en föreläsningsdag för patientgruppen och deras anhöriga.

Internationella föreläsare från IDMC - 12 kommer att bjudas in tillsammans med svenska föreläsare, där det aktuella forskningsläget kommer att presenteras.

Program för dagen kommer att finnas på konferensens hemsida: idmc12.org

Ta mig till konferensens hemsida

Föreläsningsdagen kommer att hållas på Dalheimers Hus den 14 juni 2019.

Programmet börjar kl. 10.00 med kaffe och registrering från klockan 09.00

Dagen avslutas klockan 16.00.

Kostnaden för dagen är 400 kr och inkluderar föreläsning, kaffe och lunch.

Anmälan och betalning kommer att ske via hemsida för IDMC-12, där det kommer att finnas en särskild registrering för patient- och anhörigdag, se ovan.