En spargris

Fonder

Forskningsfonder för ansökan om medel till vetenskaplig forskning.
Vi tar tacksamt emot gåvor till de fyra första fonderna, 
kontakta kansliet för mer information tel. 031 - 711 38 04

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond

Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP och som bor i Göteborg med omnejd söka, men även du som har en annan neurologisk sjukdom/skada kan söka bidrag ur fonden. Du ska vara ekonomiskt behövande, uppgift om inkomst måste bifogas ansökan.
Sista datum för ansökan är 15 mars och 15 oktober.
Ansökningsblankett och ytterligare information får du
av Eva på kansliet, tel 031-711 38 04 eller hämta ansökningsblankett här.

Stiftelsen Professorskan Betzie Johanssons
MS-donation

OBS! Gäller för barn under 18 år.
Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja vård av barn som drabbats av MS eller CP.
Sista ansökningsdag är 15 april.
Ansökningsblankett rekvireras från
kansliet tel. 031-711 38 04 eller hämta blanketten här.

Muskelfonden

Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar. Fonden delar ut medel till vetenskaplig forskning om muskelsjukdomar. Till muskelsjukdomar hör bl a muskeldystrofi, muskelatrofi, neuropatier och myositer.
Forskningen ska ske i Västsverige.
Gåvor tas tacksamt emot. Fondens plusgiro: 90 08 39 - 9
För mer information kontakta Eva på kansliet tel. 031-711 38 04 eller via mejl: eva.ostholm@telia.com
Informationsfolder om Muskelfonden.


Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organisade nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros och deras behandling.
Fondens plusgiro: 1 21 30 - 1 (ange forskningsfonden)
Sista ansökningsdatum är 15 april. Sent inkommen ansökan behandlas ej.
För mer information kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 
eller e-post: info.gbg@neuro.se
Informationsfolder om Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder


Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén.
Sista ansökningsdatum är 28 februari.
Blankett och mer information finns på www.norrbacka-eugenia.se
eller ring kansliet tel. 031- 711 38 04.

 

Fler fonder du kan söka stipendier och bidrag från hittar du här.