En röd spargris

Fonder

Det finns flertal stiftelser och fonder du kan söka pengar ur. Vad du ska tänka på när du vill söka pengar från fonder eller stiftelse är vilka ändamål den delar ut pengar till.

En fond kan ha flera ändamål som den delar ut pengar till men oftast är ändamålen kopplade till att hjälpa behövande människor. En fond eller stiftelse kan även ha till uppgift att förvalta och ta hand om en byggnad eller ett hus. Stipendierna som delas ut av sådana stiftelser kallas oftast för vistelsestipendier och innebär att den som får stipendiet får bo i huset eller byggnaden under en förutbestämd tidsperiod.