Diagnoser och diagnosträffar

Våra lokala diagnosstödjare

Vi har även ett antal lokala diagnosstödjare som våra medlemmar kan prata med om den egna diagnosen:

 • ALS - Amyotrofisk lateralskleros,  Eva de Corsey tel: 031-711 38 04
 • CMT - Charcot-Marie-Tooths, Yvonne Henriksson tel: 0730-71 18 54
 • CP - Cerebral pares, Daniel Lindstrand tel: 031-711 38 04
 • Huntington, Susanne Zell, tel: 0707-60 55 52
 • MS - Multiple Skleros, kontakta Kansliet, tel: 031-711 38 04
 • MG - Myastenia gravis, Margaretha Andersson, tel: 031-711 38 04
 • Myositer, Lena Hellman, tel: 031-15 26 89
 • Narkolepsi, Lois Bisjö, tel: 0709-26 18 80
 • NMD - Neuromuskulär sjukdom, Eva de Corsey, tel: 031-711 38 04
 • Parkinson, Roar Vik, tel: 031-21 86 14
 • Polyneuropati, Mikael Fognäs, mikael.fognas@neuro.se
 • Spasmodisk dysfoni, Gunilla Koch, tel: 073-955 45 80

För övriga diagnoser kontakta Kansliet på tel 031-711 38 04

Våra diagnosverksamheter

Vi har flera diagnosgrupper hos Neuroförbundet Göteborg. Vi träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och för att känna gemenskap med andra i liknande situation.
Hos oss hittar du diagnosgrupper för följande diagnoser:

 • MS - multipel skleros
 • NMD - neuromuskulära sjukdomar
 • CMT - Charcot - Marie - Tooth
 • ALS - amyotrofisk lateralskleros
 • MG - myastenia, gravis och Spasmodisk dysfoni.

Är du intresserad av att delta i någon av grupperna eller vill veta mer
kan du kontakta kansliet på tel. 031 - 711 38 04.

Våra diagnosträffar

ALS

Amyotrofisk Lateral Skleros.

 • Du som har diagnosen ALS
 • Du som är anhörig
 • Du som är personlig assistent

Är välkommen till träffar där du har möjlighet att ställa frågor, få värdefulla tips, få hjälp med ansökningar eller tala med någon i samma situation. Träffarna sker i samarbete med Neuroförbundet Göteborg.
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter håller i träffarna.

Vårterminen 2019 börjar igen 31 januari

Dag och Tid: Torsdag kl. 13.30 - 15.30
Plats: LaSSe Brukarstödscenter, Kämpegatan 3, Göteborg
Anmälan: senast två dagar innan varje träff, tel: 031-84 18 50 eller brev@lassekoop.se
Kommande datum: 28/2, 28/3, 25/4

Borgen,
Neuroförbundet i Göteborgs lokalgrupp i Kungälv


Vårterminen 2019 börjar igen 23 januari

Dag och tid: 
Onsdag kl. 13.30
Plats: Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, 442 39 Kungälv
Kommande datum: 20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 19/6

Välkomna, hälsar Inger Larsson tel: 0303-21 11 28 och Lars-Gunnar Andersson tel: 0705-94 45 72

Caféträffar för medlemmar med MS

OBS! Dessa träffar är ENDAST för dig som har MS eftersom vissa ämnen är känsliga. 

Vårterminen 2019 börjar igen den 12 februari

Dag och Tid: Tisdagar kl. 18.00 - 20.00
Plats: Föreningslokalen, Arkitektg 2, Göteborg
Anmälan: till kansliet tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se
Kommande datum: 12/3, 9/4, 14/5, 11/6

Välkomna hälsar Sara! 


Rehabilitering

Målet med rehabiliteringen är att du ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet, både socialt och i samhället.
Landstingen har skyldighet att erbjuda rehabilitering till patienter bosatta i landstinget och rehabiliteringen ska anpassas utifrån dina behov och livssituation. Det är vikt att du är delaktig i planeringen. Nedan hittar du Neuros broschyr om Diagnoser och Rehabilitering.