Våra diagnosstödjare

Här hittar du kontaktpersoner för de diagnoser som vi i Neuroförbundet Göteborg hanterar.

 • ALS - Amyotrofisk lateralskleros,  Eva de Corsey tel: 031-711 38 04
 • CMT - Charcot-Marie-Tooths, Yvonne Henriksson tel: 0730-71 18 54
 • CP - Cerebral pares, Daniel Andersson tel: 031-711 38 04
 • Huntington, Susanne Zell, tel: 0707-60 55 52
 • MS - Multiple Skleros, kontakta Kansliet, tel: 031-711 38 04
 • MG - Myastenia gravis, Margaretha Andersson, tel: 031-711 38 04
 • Myositer, Lena Hellman, tel: 031-15 26 89
 • Narkolepsi, Lois Bisjö, tel: 0709-26 18 80
 • NMD - Neuromuskulär sjukdom, Eva de Corsey, tel: 031-711 38 04
 • Parkinson, Roar Vik, tel: 031-21 86 14
 • Polyneuropati, Mikael Fognäs, mejl:mikael.fognas@neuro.se
 • Spasmodisk dysfoni, Gunilla Koch, tel:031-708 55 65

För övriga diagnoser kontakta Kansliet på tel 031-711 38 04

Allmän information om diagnoserna

Denna sida är under uppbyggnad och det finns inga länkar ännu.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
Charlot - Marie - Tooths sjukdom (CMT)

Multipel Skleros (MS), utredning

...